วิจัยและพัฒนาสูตร

บริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตามความต้องการของท่าน
ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม สามารถกำหนด คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้
 
กรณีลูกค้ามีสูตรของตนเองหรือพัฒนาสูตร
ลูกค้าแจ้งรายละเอียด พร้อมทั้งลักษณะ หรือส่งตัวอย่าง (ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เงื่อนไขและระยะเวลาในการพัฒนาสูตร
> สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 กิโลกรัม <
#กรณีพัฒนาสูตรมาตรฐานของบริษัท เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น  เปลี่ยนสารสกัด ใช้เวลา 2 สัปดาห์
#กรณีพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ หรือ แกะสูตรจากตัวอย่างลูกค้า ใช้เวลา 3 สัปดาห์
##ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าพร้อมใบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และใบประเมินความพึงพอใจ
ลูกค้ากรอกใบประเมินความพึงพอใจ ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายดำเนินการต่อ
###กรณีลูกค้าต้องการปรับปรุง ส่งให้แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาสูตรใหม่
หลังจากลูกค้ายืนยันสูตร จึงจะยื่นจดแจ้งได้ ใช้เวลาในการยื่นจดแจ้งประมาณ 30 วัน
 

หมวดหมู่สินค้า

Title Menu

Powered by MakeWebEasy.com